unreal.DisplayClusterConfigurationPostRender_BlurPostprocess

class unreal.DisplayClusterConfigurationPostRender_BlurPostprocess(mode=DisplayClusterConfiguration_PostRenderBlur.NONE, kernel_radius=5, kernel_scale=20.0)

Bases: unreal.StructBase

Display Cluster Configuration Post Render Blur Postprocess

C++ Source:

  • Plugin: nDisplay

  • Module: DisplayClusterConfiguration

  • File: DisplayClusterConfigurationTypes_PostRender.h

Editor Properties: (see get_editor_property/set_editor_property)

  • kernel_radius (int32): [Read-Write] Kernel Radius: Kernel Radius

  • kernel_scale (float): [Read-Write] Kernel Scale: Kernel Scale

  • mode (DisplayClusterConfiguration_PostRenderBlur): [Read-Write] Mode: Enable/disable Post Process Blur and specify method.

property kernel_radius

[Read-Write] Kernel Radius: Kernel Radius

Type

(int32)

property kernel_scale

[Read-Write] Kernel Scale: Kernel Scale

Type

(float)

property mode

[Read-Write] Mode: Enable/disable Post Process Blur and specify method.

Type

(DisplayClusterConfiguration_PostRenderBlur)